اثر فتوتراپی بر بیلی روبین در دستگاه فتوتراپی دارای اهمیت است.

تاثیر فتوتراپی بر بیلی روبین و چگونگی درمان زردی نوزاد موضوع مورد بحثی است که در این مقاله قصد داریم آن را بررسی نماییم.
همان طور که می دانیم اصلی ترین و موثرترین روش های درمان زردی نوزادفتوتراپی است. اما بررسی اثر فتوتراپی بر بیلی روبین عامل زردی در نوزاد بسیار مهم است. اینکه نور پس از جذب توسط پوست نوزاد چگونه باعث کاهش بیلی روبین و در نتیجه زردی نوزاد می شود دلیلی است که استفاده از فتوتراپی را همه گیر نموده است.

روش کار دستگاه فتوتراپی

نوزادانی که مبتلا به افزایش غیر عادی بیلی روبین در خون هستند برای مدت زمانی که آن را پزشک متخصص تعیین می کند تحت درمان فتوتراپی قرار می گیرند به این ترتیب که نوزاد به صورت برهنه تنها با یک پوشک خشک و در حالی که چشم های وی با چشم بند ضد نور مخصوص بسته شده است درون دستگاه فتوتراپی قرار می گیرد.

نور به صورت مستقیم به بدن نوزاد تابانده می شود. اثر فتوتراپی بر بیلی روبین و تابش نور منجر به شکسته شدن بیلی روبین و دفع آن از بدن نوزاد می شود.
در دستگاه های فتوتراپی نوع نور و طول موج آن بسته به نوع و درجه زردی متفاوت است. بیشترین اثر فتوتراپی بر بیلی روبین در انتخاب مناسب نوع نور است.

منابع نوری در دستگاه فتوتراپی

• لامپ های فلوئورسنت

• لامپ های فلوئورسنت متراکم

• لامپ های LED

• لامپ های هالوژن

اثر فتوتراپی بر بیلی روبین

هنگامی که نوزاد تحت نوردرمانی قرار می گیرد نور توسط پوست و خون نوزاد جذب می شود. مولکول های بیلی‌روبین نور تابیده شده را به خود جذب می کنند و تغییر شکل می دهند. در بررسی اثر فتوتراپی بر بیلی روبین و واکنش نور با بیلی روبین اشکال ناپدایداری از بیلی روبین ساخته می شود.
در اینجا سه حالت ممکن است به وجود آید :

  1.  فتواکسیداسیون
  2. ایزومرهای ساختمانی
  3. ایزومرهای فضایی
  1. فوتواکسیداسیون یک اثر فتوتراپی بر بیلی روبین است ترکیب بیلی‌روبین با اکسیژن و تولید محصولاتی بی رنگ با وزن مولکولی پایین تر که به راحتی از راه ادرار دفع می شوند.
  2.  تولید ایزومر های ساختمانی به نام لومی روبین نیز اثر فتوتراپی بر بیلی روبین می باشد که این ماده نیز می تواند از راه ادرار یا صفرا دفع گردد.
  3.  تولید ایزومرهای فضایی تحت اثر فتوتراپی بر بیلی روبین انجام می شود. به چربی ها نمی چسبند و می‌توانند در صفرا مستقیماً بدون گلوکورونید دفع شوند.

 

جهت انتخاب دستگاه فتوتراپی برای بیشتری اثر فتوتراپی بر بیلی روبین با ما تماس بگیرید.