درمان زردی نوزاد با استفاده از دستگاه فتوتراپی تخصصی درمان 
ارائه دستگاه زردی استریل همراه با رژیم غذایی تجویز شده توسط پزشک و تجویز دارو برای تسریع درمان زردی نوزاد در منزل . 
همکاران ما شبانه روزی پاسخگوی شما عزیزان هستند.