انواع فتوتراپی برای نوزادان وجود دارد ما در نهایت کارایی تمامی آنها یکسان است. زمانی که زردی یک نوزداد توسط پزشک تایید می شود به احتمال زیاد درمان با نوردرمانی تجویز می شود. نوزاد می تواند در بیمارستان تحت انواع فتوتراپی متناسب با نوع زردی قرار بگیرد و یا در منزل با اجاره دستگاه زردی نوزاد نسبت به درمان زردی اقدام شود.

انواع فتوتراپی به صورت زیر است:

پتوی زردی (بیلی بلانکت)، نوعی فتوتراپی فیبراپتیک می‌باشد.

انواع فتوتراپی و انتخاب مناسب نور

در طیف نوری، طول موج ۴۵۹ نانومتر (در قسمت آبی نور مرئی) از همه طول موجها موثرتر است، اما با توجه به اینکه هرچه طول موج بزرگتر می‌شود، نفوذ بیشتری در پوست پیدا می‌کند، بهترین طول موج از نظر کاربردی در گستره ۴۶۰ تا ۴۹۰ نانومتر قرار می‌گیرد. نور آبی توسط بیلی روبین جذب می شود و باعث تغییر شکل آن می شود.

این مواد تغییر شکل یافته از طریق صفرا دفع می شود. این کار مانع از نفوذ بیلی روبین در مغز و ایجاد ضایعات مغزی می گردد. در نوزادان ترم و نزدیک به ترم، بجای انکوباتور بهتر است از گهواره استفاده شود. زیرا طلق انکوباتور جلوی تابش کامل را می‌گیرد و از اینکه منبع نور به حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتری نوزاد برسد جلوگیری می‌کند.
انواع فتوتراپی با منبعهای نور فرعی

این منابع نور می‌توانند زیر نوزاد تابش داشته باشند.
لامپهای تنگستنی یا هالوژن نیز از دیگر انواع فتوتراپی و منابع نور درمانی هستند اما آنها را نباید بیش از اندازه به نوزاد نزدیک کرد.

استفاده صحیح از دستگاه فتوتراپی

اگر نوزاد مجبور است که در انکوباتور تحت تابش قرار بگیرد، شعاع‎های نوری باید بصورت مایل به طلق انکوباتور تابانده شوند تا جلوی هدر رفتن نور را در اثر بازتابش را بگیرند. کارآمدی انواع فتوتراپی به میزان درخشان بودن (برون‌ده انرژی) منبع نوری وابسته است. با یک رادیومتر یا اسپکترورادیومتر، میزان درخشانی را به واحد وات بر سانتیمتر مربع یا میکرووات بر سانتیمتر مربع بر نانومتر (μW/cm2/nm)در یک طول موج معین اندازه می‌گیرند. یک منبع نوری سنتی یا استاندارد، هنگامی که در فاصله ۲۰ سانتیمتری بالای سر نوزاد قرار می‌گیرد، باید بتواند ۸ تا ۱۰ میکرووات بر سانتیمتر مربع بر نانومتر در طیف نوری ۴۳۰ تا ۴۹۰ به نوزاد بتاباند، البته دستگاه اندازه‌گیری باید در سطح نوزاد قرار گیرد.
لامپهای فلورسنت آبی مخصوص، می‌توانند ۳۰ تا ۴۰ μW/cm2/nm نور به نوزاد بتابانند.معمولاً لازم نیست پوشک نوزاد را هنگام استفاده از دستگاه زردی دربیاورند، مگر اینکه با وجود انواع فتوتراپی بیلی‌روبین بالا رود. اگر کناره‌های گهواره را با فویل آلومینیومی یا پارچه سفید بپوشانیم، اثر نور در انواع فتوتراپی بیشتر می‌شود. برای آسیب ندیدن شبکیه نوزاد، استفاده از چشم‌بند ضد نور الزامی است. بر اساس منابع موجود، فرق خاصی بین انواع فتوتراپی در نور درمانی به روش LED و سنتی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه در دستگاه های با لامپ های LED افزودن مایع دریافتی نوزاد لازم نیست، از نظر کاربردی، استفاده از انواع فتوتراپی با لامپ ال ای دی راحتتر است.