فتوتراپی نوزادان روشی است که با تاباندن نور به پوست نوزادان مبتلا به بالا رفتن بیش از اندازه بیلی‌روبین غیرمستقیم باعث دفع بیلی روبین می شود. بیلی‌روبین بیش از همه به گستره آبی طیف نور مرئی در حدود ۴۶۰ نانومتر واکنش نشان می‌دهد.

جهت فتوتراپی نوزادان می توان از لامپ هایی که نور حدود ۴۶۰ تا ۴۹۰ نانومتر تولید می‌کنند استفاده کرد.

بطور معمول، بیلی‌روبین از راه کونژوگه شدن در کبد با اسید گلوکورونیک دفع می‌شود.

گلوکورونیدهای بیلی‌روبین که در صفرا قابل حل هستند با صفرا که در روده ترشح می‌شود، بیلی‌روبین را از بدن خارج می‌کند. در بعضی از نوزادان، نارسایی کونژوگه شدن (که در نوزادان نارس شدیدتر است)، همراه با افزایش مقدار گلبولهای سرخی که از بین می‌روند، باعث می‌شود که دفع بیلی‌روبین به خوبی انجام نشود.

عوامل موثر در نارسایی دفع بیلی روبین در فتوتراپی نوزادان

عواملی از قبیل

• واکنش سیستم ایمنی علیه گلبولهای قرمز خودی (ایزوایمونیزاسیون)

• بیماریهای همولیتیک ارثی و خون نشت کرده به بیرون رگهای نوزاد (مثلاً کبود شدگی‌های پوست و سفال‌هماتوم‌ها)

• نقائص ژنتیکی متابولیسم بیلی‌روبین مانند سندرم شایع ژیلبرت

به نارسایی دفع بیلی روبین کونژوگه کمک می‌کنند.

نور در فتوتراپی نوزادان می تواند شکل و ساختمان مولکول بیلی‌روبین را طوری تغییر دهد که مولکولهای حاصل،با وجود نارسایی کونژوکاسیون دفع می شوند.

برخی از افراد عقیده دارند که نور فرابنفش (زیر ۴۰۰ نانومتر) برای فتوتراپی نوزادان استفاده می‌شود.

این نور برای نوزاد خطر آفرین است و ما از طیف حدود ۴۶۰ برای فتوتراپی نوزادان استفاده می‌کنیم.

فتوتراپی نوزادان و اثر نور بر بیلی‌روبین

در برخورد نور به مولکول بیلی‌روبین عادی (۴z،۱۵z-بیلی‌روبین) تحت تابش در هنگام فتوتراپی نوزادان این مولکول ها تبدیل به اشکال ناپایدار مولکول بیلی‌روبین می‌شود.

این اشکال می تواند به سه صورت ممکن تبدیل شود:

• ترکیب با اکسیژن

• بازآرایی

• ایزومرهای فضایی

در مورد اول این اشکال حد واسط می‌توانند پس از فتوتراپی نوزادان با اکسیژن واکنش انجام دهند و محصولاتی بی‌رنگ با وزن مولکولی پایینتر بسازند.

این مواد در ادرار حل و دفع می شوند.

در مورد دوم این مولکول ها هنگام فتوتراپی نوزادان بازآرایی می شوند تا ایزومر ساختمانی بیلی‌روبین را بسازند که لومی‌روبین نامیده می‌شود و می‌تواند در ادرار یا صفرا حل و دفع گردد.

در مورد سوم ممکن است اشکال حد واسط در حین فتوتراپی نوزادان تبدیل به ایزومرهای فضایی بیلی‌روبین شوند که در آن حداقل یکی از دو وضعیت Z به وضعیت E تبدیل شده است.
Z مخفف واژه آلمانی zusammen است که کنار هم معنی می‌دهد و E مخفف entgegen آلمانی به یعنی روبرو می باشد. از این واژه‌ها برای نشان دادن وضعیت اتمها حول پیوند کووالانسی استفاده می‌شود.

عددهای ۴ و ۱۵، محل پیوندهای کووالانسی را نشان می‌دهند.

ایجاد ایزومرهای فضایی، سریعتر از ایزومرهای ساختمانی است و برگشت‌پذیر هم می‌باشد و هردو این ایزومرسازیها، از روند ترکیب با اکسیژن (فوتواکسیداسیون) سریعتر هستند.
ایزومرهای نوری بیلی‌روبین، کمتر تمایل به چسبیدن به چربیها دارند و می‌توانند در صفرا مستقیماً بدون گلوکورونید دفع شوند.

لومی‌روبین در ادرار هم دفع می‌شود.

محصولات فوتواکسیداسیون بیشتر در ادرار حل می‌شوند. همین که ایزومرهای فضایی وارد صفرا شوند، خودبخود تبدیل به بیلی‌روبین می‌شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فتوتراپی نوزادان با ما تماس بگیرید.

ضد زردی در زمینه خدمات فتوتراپی نوزادان تخصص دارد.