میزان شیوع زردی در میان نوزادان بحثی است که اهمیت زیادی دارد زیرا امروزه می بینیم که شیوع آن در نوزادان بسیار نسبت به گذشته افزایش داشته است. از این رو به بررسی عوامل ایجاد کننده و مستعد کننده زردی می پردازیم.

میزان شیوع زردی در میان نوزادان

میزان شیوع زردی به گونه ای است که تقریبا می توان گفت تمام نوزادانی که بدنیا می‌آیند، دچار درجاتی از بالا رفتن سطح بیلی‌روبین خون می‌شوند (یعنی بیش از ۲ میلیگرم بر دسی‌لیتر)، اما تنها نیمی از نوزادان ترم زردی قابل مشاهده پیدا می‌کنند که در سطح بالای ۵ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر قابل مشاهده است.
درصد زردی در نوزادان نارس به ۸۰٪ کل نوزادان می‌رسد.

عوامل مستعد کننده میزان شیوع زردی

میزان شیوع زردی در برخی نوزادان بیشتر از سایر نوزادان است و نوزادانی که خطر بالا رفتن شدید بیلی‌روبین در آنها بیشتر است شامل موارد زیراست

• نوزادان نارس (زیر ۳۸ هفته)

• وجود سابقه فوتوتراپی در بستگان

• تصمیم قطعی مادر برای شیردادن نوزاد و عدم استفاده از شیر خشک

• زردی مشهود در ۲۴ ساعت اول

• ناسازگاری ABO و مثبت بودن تست کومبس

• نارسایی G6PD (فاویسم)

سفال‌هماتوم‌ها یا خونمردگی‌های بزرگ پوستی

• نژاد آسیایی شرقی

• ناسازگاری خون مادر و نوزاد

درمان زردی نوزاد بهتر است هر چه سریعتر انجام شود و در مورد درمان آن نیز نباید اهمال گردد. جهت درمان زردی نوزاد به هر دلیل می توانید با شرکت ضد زردی تماس بگیرید و مشاوره دریافت نمایید. اجاره دستگاه فتوتراپی اجاره دستگاه فتوتراپی از روشهای قطعی درمان زردی نوزاد است و مناسب ترین قیمت اجاره دستگاه زردی نوزاد را می توانید در ضد زردی داشته باشید.