نحوه آموزش چگونه است؟

جهت آموزش نصب دستگاه زردی نوزاد در هر شهر آموزشها توسط استاد و کارشناس ارايه می شود.

در آموزشها چند نصب صورت می گیرد؟

پس از آموزشهای اولیه شما در شش نصب واقعی حضور خواهید داشت که سه نصب اول را در کنار کارشناس بوده و مشاهده مینمایید و سه نصب بعدی را خودتان انجام خواهید داد و استاد تنها نظاره گر شما خواهد بود.

آیا استاد در شهرستانها نیز آموزش میدهد؟

بله. آموزش برای متقاضیان سراسر کشور با حضور استاد انجام خواهد گرفت.

آیا برای نمایندگی به خودرو نیاز دارم؟

بله. بطور معمول یک دستگاه پراید وانت جهت حمل ئ نقل دستگاه نیاز خواهد بود.

آیا نصب اتاق به خودرو آسیب می رساند؟

خیر. اتاقهای حمل دستگاه زردی نوزاد به گونه ای طراحی شده که آسیبی از نظر سئراخ کاری یا جوشکاری و… به خودرو وارد نمی کند.

یک دستگاه وانت پراید چند عدد دستگاه زردی در خود جای می دهد؟

یک پراید وانت حامل یک پکیج کامل متشکل از 12 دستگاه زردی نوزاد و همین تعداد چشم بند و شرت ضد نور است.

آیا می توان دستگاهها را در داخل خودرو تست کرد؟

بله. تست دستگاهها با برق 220 ولت در داخل خودرو نیز امکانپذیر است.

آیا برای نمایندگی به اطلاعات قبلی نیاز است؟

خیر. شما بدون هیچگونه تجربه ای در این زمینه می توانید کار را شروع کنید. تمامی امکانات و آموزشها در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

برای آغاز کار به چه تجربیاتی نیاز است؟

هیچگونه تجربه ای احتیاج نیست. تنها میل به کار ئ میل به خدمت به مردم!