دریافت نمایندگی انحصاری در استان اردبیل جهت ارائه سرویس اجاره دستگاه زردی نوزاد در این استان و ایجاد شغلی پردرآمد برای نمایندگان .

درخواست نمایندگی انحصاری ضدزردی