یک پراید وانت حامل یک پکیج کامل متشکل از 12 دستگاه زردی نوزاد و همین تعداد چشم بند و شرت ضد نور است.